Author's Section

Periodic Table of Banat

Milk_And_Coffee_AS05

Kapag kinapos ka na ng hugot lines, ito ang isang witty at well-searched na banat na pwede mong i-send sa mga science nerd mong friend o nililigawan.

Ito ang PERIODIC TABLE OF BANAT!!!

Bakit Periodic Table of Banat? Well, gumamit lang naman tayo dito ng ating paborito ngunit nakakadugong i-memorize na Periodic Table of Elements, kung saan ang mga Element Symbol pinaghahalo-halo natin para makagawa ng mga salita, English man o Tagalog.

Kung medyo science-wiz ka noong Chemistry class ninyo, medyo easy lang ito. Ngunit kung witty ka lang talaga, maaari mo namang i-google ang buong table of elements para makagawa ng inyong banat lines.

Game na? Ituturo ko na s’ya.

Kapag sinabi kong:

Iodine LutetiumVanadium Uranium

Ang ibig kong sabihin ay ‘I LuV U’.

Bakit? Ang ‘I’ kasi sa Table of Element ay Iodine, “Lu” means Lutetium, “V” Vanadium, at “U” ay Uranium. Kaya kapag pinagtabi-tabi ninyo ito sa tamang ayos, mabubuo ninyo ang salitang ‘I Luv U’ o I Love You.

Gets? Kung hindi pa, heto ang medyo mahaba-habang example:

Iodine-ActiniumCeriumPlatinum Molybdenum LutetiumVanadium PottasiumOxygen
Dysprosium PotassiumIodineTantalum IodineIodineTungstenNitrogen.
PraseodymiumAmericiumIodineSulfur!!!

Ang ibig sabihin n’yan ay:

I-AcCePt Mo, LuV KO
Dy KITa IIWN
PrAmIS!!!

(I-accept mo, love ko. ‘Di kita iiwan. Promise!!!) Hindi kailangan perfect, basta nandoon ‘yung thought, pasok na!

Ito pa ang isa:

YttriumOxygenUranium
IndiumSulfurPhosphorusIodineRhenium
UraniumSulfur

Ang ibig sabihin n’yan ay:

YOU
InSPIRe
US

Tandaan: Pagdikit-dikitin ang mga Element na bubuo ng isang salita. Lagyan lamang ng space kapag ibang salita na ‘yung bubuoin mo.

Medyo mahirap sa umpisa maghagilap ng elements na tutugma sa words na gusto n’yo. Pero kung gagamitan ninyo ng practice, masasanay din kayo kaagad. Pero para mapadali ang paghahanap ninyo ng mga words na pwedeng gamitin, naghanap na ako ng ilang English words na maaari ninyong gamitin agad:

(I-click to read more)

A
AcCePt (ActiniumCeriumPlatinum)
AcCeSS (ActiniumCeriumSulfurSulfur)
AcCeSSIBiLiTiEs
AcCReTe
AcCUSe
AcHe
AcIDs
AcORn
AgITaTiON
AgNOSTiC
AgO
AlCoHoLiC
AlIMoNY
Am (Para sa “I am”)
AmErICa
AmErICaN
AmISH
AmPUTaTe
AmPUTaTiON
ArGeNTiNa
AsPIrIn
AtLaNTa
AtTeNTiON
AuTiSTiC
BaCoN

B
BaNaNa (BariumSodiumSodium)
BAlLiSTiC
BaNe
BaNK
BaPTiSm
BArF
BaY
Be
BeArS
BeEr
BErSErK
BODy
BONFIRe
BOY
BRaIN
BUNCH
BURn
BrUNCH

C
CaN
CaNDY
CaNdY CaNE
CaNiNe
CaNNIBAl
CaP
CHeErS
CHINa
ClOCK
CONe
CoOK

D
DyNAmITe
DyNaMo

E
ErOsION
ErOTiC

F
FAlSe
FeLiNe
FIBS
FIRe
FLaSH
FrAcTiOn
FrOLiC
FrY
FUN
FUNCTiONS

G
GaSP
GeAr
GeNe
GeNeRaTiON
GeNeSiS

H
HAcK
HArP
HAs
HAtS
He
HeLiCoPtEr
HeReTic
HoNK
HOOK
HOOKErS
HoSe
HYMn
HYPErBOLiC

I
I
In
InClInEs
IS
IRaN
IReLaNd
IrON

K
KICK
KNIFe

L
LaDy
LaOs
LiFeSPaN
LuBrICaTiON
LuCIFEr
LuCKY

M
MoCKEry
MoNaCo
MoNTaNa
MoRe
MoUSe
MoTiON

N
NeON
NePAl
NO, No
NON AlCoHoLiC
NUN

O
OF
OHIO
OsMoSiS

P
PaKISTaN
PAlEsTiNe
PHONe
PIRaTe
PLaY
PLaYEr
POISON
PoLiSH
PoSH
PSYCHIC

R
RaCCoON
RaGe
ReSPoNSiBiLiTiEs
RuB
RuN
RuNe
RuSH

S
SAcK
SAg
SAlVAtION
SArCaSm
SAsSY
SCaNdAl
ScOTCH
SePTic
SiCKNeSS
SiNGaPoRe
SiPHON
SNIPEr
SOCIOPaTh
SPAm
SPaN

T
TeAm
ThAt
TiCK
TiCKLiSH

U
UTaH

V
VAtICaN
VIRuS
VOTe

W
WAr
WAtCH
WIFe
WITh
WON
WONdEr
WONKY

X
XeNoN

Y
YAmS
YArDs
YOU

Advertisements

3 thoughts on “Periodic Table of Banat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s