Author's Section

Periodic Table of Banat

Milk_And_Coffee_AS05

Kapag kinapos ka na ng hugot lines, ito ang isang witty at well-searched na banat na pwede mong i-send sa mga science nerd mong friend o nililigawan.

Ito ang PERIODIC TABLE OF BANAT!!!

Bakit Periodic Table of Banat? Well, gumamit lang naman tayo dito ng ating paborito ngunit nakakadugong i-memorize na Periodic Table of Elements, kung saan ang mga Element Symbol pinaghahalo-halo natin para makagawa ng mga salita, English man o Tagalog.

Kung medyo science-wiz ka noong Chemistry class ninyo, medyo easy lang ito. Ngunit kung witty ka lang talaga, maaari mo namang i-google ang buong table of elements para makagawa ng inyong banat lines.

Game na? Ituturo ko na s’ya.

Kapag sinabi kong:

Iodine LutetiumVanadium Uranium

Ang ibig kong sabihin ay ‘I LuV U’.

Bakit? Ang ‘I’ kasi sa Table of Element ay Iodine, “Lu” means Lutetium, “V” Vanadium, at “U” ay Uranium. Kaya kapag pinagtabi-tabi ninyo ito sa tamang ayos, mabubuo ninyo ang salitang ‘I Luv U’ o I Love You.

Gets? Kung hindi pa, heto ang medyo mahaba-habang example:

Iodine-ActiniumCeriumPlatinum Molybdenum LutetiumVanadium PottasiumOxygen
Dysprosium PotassiumIodineTantalum IodineIodineTungstenNitrogen.
PraseodymiumAmericiumIodineSulfur!!!

Ang ibig sabihin n’yan ay:

I-AcCePt Mo, LuV KO
Dy KITa IIWN
PrAmIS!!!

(I-accept mo, love ko. ‘Di kita iiwan. Promise!!!) Hindi kailangan perfect, basta nandoon ‘yung thought, pasok na!

Ito pa ang isa:

YttriumOxygenUranium
IndiumSulfurPhosphorusIodineRhenium
UraniumSulfur

Ang ibig sabihin n’yan ay:

YOU
InSPIRe
US

Tandaan: Pagdikit-dikitin ang mga Element na bubuo ng isang salita. Lagyan lamang ng space kapag ibang salita na ‘yung bubuoin mo.

Medyo mahirap sa umpisa maghagilap ng elements na tutugma sa words na gusto n’yo. Pero kung gagamitan ninyo ng practice, masasanay din kayo kaagad. Pero para mapadali ang paghahanap ninyo ng mga words na pwedeng gamitin, naghanap na ako ng ilang English words na maaari ninyong gamitin agad:

(I-click to read more)

Continue reading “Periodic Table of Banat”

Advertisements