Author's Section

Sino Ang Pipiliin Mo?

wp-1456843584843.jpeg

Marahil ito na ang pinaka-intense na national election, kung saan mamimili tayo ng ihahalal na mamumuno sa ating pinakamamahal na bansa, ang Pilipinas!


Blog By: Coffee

Taong Pinaglihi sa Kape, Kulay Kape
At Lasang Kape (Well!)/Creator of TZCAOMAC

Tara at magkape tayo! Pag-usapan natin ‘to!

Continue reading “Sino Ang Pipiliin Mo?”

Advertisements